Barcos a la venta

Ordenar por:
Sessa C38
Sessa C38
Sessa C38
Sessa C38

14 more photos

Sessa C38
19
380 000€
Sessa C38
 • 2022
 • 11,7 m
 • 3,75 m
 • Diesel
Bavaria Yachts VIRTESS 420
Bavaria Yachts VIRTESS 420
Bavaria Yachts VIRTESS 420
Bavaria Yachts VIRTESS 420

13 more photos

Bavaria Yachts VIRTESS 420
18
498 000€
Bavaria Virtess 420
 • 2014
 • 13,6 m
 • 4,21 m
 • Diesel
Astondoa 40 OPEN
Astondoa 40 OPEN
Astondoa 40 OPEN
Astondoa 40 OPEN

11 more photos

Astondoa 40 OPEN
16
149 000€
Astondoa Open 40
 • 2007
 • 11,97 m
 • 3,6 m
 • Diesel
Sessa F40
Sessa F40
Sessa F40
Sessa F40

11 more photos

Sessa F40
16
349 000€
Sessa F40
 • 2013
 • 11,76 m
 • 3,9 m
 • Diesel
Sealine SC35
Sealine SC35
Sealine SC35
Sealine SC35

10 more photos

Sealine SC35
15
145 000€
Sealine SC35
 • 2008
 • 11,1 m
 • 3,77 m
 • Diesel
Princess V46
Princess V46
Princess V46
Princess V46

10 more photos

Princess V46
15
196 000€
Princess V46
 • 2003
 • 14,88 m
 • 3,95 m
 • Diesel
Sealine F530
Sealine F530
Sealine F530
Sealine F530

11 more photos

Sealine F530
16
785 000€
Sealine F530
 • 2017
 • 16 m
 • 4 m
 • Diesel
Atlantis 42
Atlantis 42
Atlantis 42
Atlantis 42

6 more photos

Atlantis 42
11
149 000€
Atlantis 42
 • 2007
 • 12,5 m
 • 4,03 m
 • Diesel
Sunsekeer Predator 68
Sunsekeer Predator 68
Sunsekeer Predator 68
Sunsekeer Predator 68

16 more photos

Sunsekeer Predator 68
21
550 000€
Sunseeker Predator 68
 • 2002
 • 21,2 m
 • 5,16 m
 • Diesel
Princess 65
Princess 65
Princess 65
Princess 65

18 more photos

Princess 65
23
395 000€
Princess 65
 • 2022
 • 19,16 m
 • 4,96
 • Diesel
Bénéteau Monte Carlo 5
Bénéteau Monte Carlo 5
Bénéteau Monte Carlo 5
Bénéteau Monte Carlo 5

19 more photos

Bénéteau Monte Carlo 5
24
649 000€
Beneteau Monte Carlo 5
 • 2017
 • 15,75 m
 • 4,2 m
 • Diesel
Azimut Atlantis 45
Azimut Atlantis 45
Azimut Atlantis 45
Azimut Atlantis 45

15 more photos

Azimut Atlantis 45
20
622 000€
Azimut Atlantis 45
 • 2019
 • 14,6 m
 • 4,2
 • Diesel
Prestige 560
Prestige 560
Prestige 560
Prestige 560

19 more photos

Prestige 560
24
799 000€
Prestige 560
 • 2018
 • 18,27 m
 • 4,79
 • Diesel
Sunseeker Portofino 53
Sunseeker Portofino 53
Sunseeker Portofino 53
Sunseeker Portofino 53

15 more photos

Sunseeker Portofino 53
20
439 000€
Sunseeker Portofino 53
 • 2009
 • 16,00 m
 • 4,2 m
 • Diesel
Doqueve 58
Doqueve 58
Doqueve 58
Doqueve 58

23 more photos

Doqueve 58
28
398 000€
Doqueve 58
 • 2007
 • 17,68 m
 • 4,4 m
 • Diesel
Prestige 500 Fly
Prestige 500 Fly
Prestige 500 Fly
Prestige 500 Fly

23 more photos

Prestige 500 Fly
19
573 000€
569 000€
Prestige 500 Fly
 • 2013
 • 15,20 m
 • 4,4 m
 • Diesel